Üyelik İşlemleri ESSER Deisgn By Serdar Dürer

DESTEK

Garanti Koşulları

Garanti Koşulları

Esser markalı ürünlerimiz  2 yıl Garantilidir.Ürününüz ile birlikte gönderilecek olan garanti belgesinde, geçerli olan garanti şartları, kullanım ve bakım usulleri, taşıma-yer değiştirme esnasında dikkat edilmesi gerekenler açıkça ifade edilmektedir. Ürünü kullanmadan önce garanti belgesini okumanızı tavsiye ederiz.

 Ürününüz ile birlikte gönderilecek olan garanti belgesinde, geçerli olan garanti şartları, kullanım ve bakım usulleri, taşıma-yer değiştirme esnasında dikkat edilmesi gerekenler açıkça ifade edilmektedir. Ürünü kurmadan önce garanti belgesini okumanızı tavsiye ederiz.

Garanti Şžartları

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve Esser markalı ürünlerimiz için iki (2 )yıldır.

 

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

 

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 

5.Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

 

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

 

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

 

6.Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

1. Garanti şartları listesinde belirtilmiş  aykırı durumlar.

 2. Kullanım, bakım ve taşıma şartları dikkate alınmadığında meydana gelen hasarlar.

 3. Nakliye sırasında oluşan hasarlar (tüketici ya da yetkili bayiler tarafından yapılan nakliye ve taşımalarda meydana gelen hasarlar).

 4. Fatura ve garanti belgesi ibraz edilmeden yapılan başvurular.

 5. Son kullanıcılar veya 3.şahıslar tarafından yapılan montaj hataları ve ürün standardının bozulması.